Byggtjänster

 

I Spanien behövs tillstånd för renoveringar i många fall. Man får skilja på stora renoveringar som kräver licens (tidigare kallat Obra mayor) och mindre arbeten som kräver tillstånd men som inte fordrar att man har en arkitekt som planerar allt (obra menor).


Det är upp till varje kommun, ayuntamiento att sedan bestämma hur avgifterna för detta skall se ut. Detta innebär att det kan skilja sig från område till område om samma typ av arbete innebär en kostnad i avgifter till kommunen eller inte.


När du anlitar oss sköter vi detta och i de fall en arkitekt krävs för det ni vill göra så har vi några olika arkitekter vi jobbar med lite beroende på vad som skall utföras. Arkitektkostnad ingår inte i offertpriser om det inte speciellt angivits att så är fallet.

Vi kan åta oss de flesta typer av byggarbeten, renoveringar, om och tillbyggnader och uppförande av nya hus eller byggnader och vi ansöker om de bygglov (licens) som behövs, om det behövs.

Arkitekt

Vi har en arkitekt som i de fall projektet kräver arkitekt (ofta vid förändringar av fasad, samt innerväggar) upprättar projekt och licenshandlingar.

Elarbeten

Vår elektriker har behörighet för elarbeten. Vi kan även ordna “Boletin”, för de som behöver det.

VVS

Vi har duktiga rörmokare som finner lösningar för era behov.

Fönster & dörrar

Behöver ni nya ytterdörrar, fönster? Vi samarbetar med några få duktiga verkstäder som bygger aluminiumfönster och dörrar (skjutdörrar, vikdörrar etc) som levererar hög kvalitet. Det går även att få i andra material tex PVC.

Vatten

Vill ni kontrollera vilken vattenkvalitet ni har i fastigheten eller föreningen? Vi kan mäta föroreningar, kalk och PH-värde för att se om vattnet är skadligt.

Referenser

Vi har goda referenser som Ni kan få prata med innan Ni köper byggtjänster av oss.

© re-bygg 2021 - Web skapad av variavista.es - Alla rättigheter förbehållna.