Bygglicens

 

I Spanien behövs tillstånd för renoveringar i många fall. Man får skilja på stora renoveringar som kräver licens (tidigare kallat Obra mayor) och mindre arbeten som kräver tillstånd men som inte fordrar att man har en arkitekt som planerar allt (obra menor).

 

Det är upp till varje kommun, ayuntamiento att sedan bestämma hur avgifterna för detta skall se ut. Detta innebär att det kan skilja sig från område till område om samma typ av arbete innebär en kostnad i avgifter till kommunen eller inte.

 

När du anlitar oss sköter vi detta och i de fall en arkitekt krävs för det ni vill göra så har vi några olika arkitekter vi jobbar med lite beroende på vad som skall utföras. Arkitektkostnad ingår inte i offertpriser om det inte speciellt angivits att så är fallet.

© re-bygg 2021 - Web skapad av variavista.es - Alla rättigheter förbehållna.