Besiktningar

Vi besiktigar årligen ett antal lägenheter och hus på Gran Canaria, ofta inför köp. Genom att vi utför olika typer av renoveringar samt nybyggnationer regelbundet har vi bred erfarenhet vilka skador och problemområden som är frekventa här på ön.

Genom våra besiktningar får kunden en bild över vilka reparationsbehov eller problem som kan finnas rörande bostaden. Kunden får därmed ett bättre beslutsunderlag inför köp både ur ett förhandlingsperspektiv samt en bild av vilka kostnader som kan bli aktuella för eventuella åtgärder eller om det är bäst att avstå från köp. Det är relativt ofta vi finner problem och fel, något som mäklarkåren ofta inte har någon uppgift eller aning om.

Besiktningar av lägenheter och hus

Vi utför hus och lägenhetsbesiktningar.  Vi tittar på fastighetens skick, vilka skador eller initiala skeden av skador som kan innebära reparationer med tiden som t.ex. sprickor, fukt, vvs, etc. Vi går även igenom elsystemet och kontrollerar att grundläggande funktioner så som jordfelsbrytare finns installerad etc. Vi har även en byggnadsingenjör som bedömer byggnads konstruktion, problemområden etc i de fall kund önskar detta. Ibland rekommenderar vi att en bedömning görs av byggnadsingenjör.

Vi delar upp våra besiktningar i två typer, besiktning grund samt besiktning plus.

Besiktning grund – Innefattar kontroll av vvs-installationer, kontroll av elsystem, fuktmätning, okulärbesiktning sprickbildningar.

Besiktning plus – Förutom att innefatta de kontroller som grundbesiktning bas innehåller går även vår lokale byggnadsingenjör igenom lägenheten eller husets konstruktion noggrant och lämnar en detaljerad rapport över eventuella problemområden.

Exempel
Vi upptäcker ofta fel i lägenheter eller hus. Ofta finns det fel i elanläggningarna, det kan vara mindre fel eller allvarliga/livsfarliga installationer. Ofta detekterar vi fukt, som ibland har dolts genom felaktig renovering. Felaktiga installationer i badrum och kök med framtida konsekvenser för köpare är också vanligt.

Rapport
Någon dag efter besiktningen får du en sammanställd rapport över vad vi funnit i besiktningen.

Priser
Från 390 euro plus moms

© re-bygg 2021 - Web skapad av variavista.es - Alla rättigheter förbehållna.